Nejbližší akce

Seminář pro výpomocné kazatele

Předběžný program: pátek večer – rozhovor s Pavlem Pokorným, členem SR; sobota – ukázky a rozbor kázání (Jiří Tengler), rétorika (Zdeněk Turek), kauzalie (Pavel Kašpar); neděle – účast na bohoslužbách, káže jeden z účastníků semináře. Podrobný program bude zveřejněn během ledna 2017. Bezplatné ubytování mají účastníci zajištěno v Church pensionu (Jungmannova 9).

Konflikty ve sboru, ve mně, a co s nimi. Seminář pro kazatelky a kazatele — osobnostní rozvoj

Seminář bude zaměřen více supervizně s prvky sebezkušenosti, budeme pracovat ve skupině pod vedením lektora s vlastními případy z naší farářské praxe týkající se konfliktů, které se vyskytují ve sboru, v nás, a případných krizí, které konflikty způsobují. Podle potřeby budou zařazena také zážitková cvičení, vlastní reflexe, teoretické poznatky navazující na reflexe účastníků, na jejich praxi a zkušenosti. Odborný vedoucí: PhDr. Jan Šikl, organizační vedoucí: Drahomíra Dušková Havlíčková.

Kurz pro střední generaci a rodiny s dětmi v Janských Lázních

Kurz pro celou rodinu. Připraveny jsou přednášky, diskusní večery, hry pro malé i velké, výtvarná činnost. Přednáší Filip Susa (Chléb a odpuštění aneb co potřebujeme podle modlitby Páně), vede Jan Keřkovský

Kurz mladší mládeže

Kurz povedou: Saša Jacobea, Jakub Martinů

Pobyt pro rodiče a prarodiče s malými dětmi

Biblická vyprávění pro malé i větší, hřiště, hory, potok přes cestu, tvoření, hraní doma i venku… Pro dospělé: povídání, zastavení, změna. Pobyt povede Lenka Ridzoňová, farářka v Praze Střešovicích. Přijeďte se dívat, jak je svět krásný. Vezměte s sebou děti, aby viděly, že tu krásu vidíte.

Evangelická krása (setkání, uvažování, rozhovory)

Tradiční setkání v Janských Lázních, s tradičně nabitým programem, pod netradičním názvem. Tematická řada: krása Písma, hudby, architektury a výtvarného umění, krása pomoci a krása vztahů ve sboru, přednášejí Daniel Matějka, Jan Roskovec, Pavel Hanych, Sixtus Bolom–Kotari a Jan Plecháček. Biblický program: Jonáš (Daniel Matějka st.). Vedení pobytu: Joel Ruml.