Nejbližší akce

Postgraduální kurz kazatelů ČCE v Selském dvoře v Daňkovicích

Tradiční podzimní farářský kurz v Daňkovicích, vede Jan Keřkovský. Přednášet budou Jiří Mrázek, Pavel Keřkovský, Martin Pavlíček, Libor Dvořák a Ondřej Kolář, rozhovoru (nejen) o naší církvi bude účasten Daniel Ženatý.

Konflikty ve sboru a co s nimi. Seminář pro kazatelky a kazatele – osobnostní rozvoj

Seminář bude zaměřen na reflexi farářské praxe v oblasti konfliktů ve sboru a na vlastní sebereflexi. Společně se budeme učit získávat nad konflikty nadhled, hledat jejich řešení a jejich přínos.

Společný zpěv srdcem/Kurs spirituálů

Vede: Jonatan Hudec a Marek Šlechta

Práce s náctiletými. Seminář pro kazatelky a kazatele – praktické vzdělávání.

Teorie a praxe individuální a skupinové práce; konkrétní zážitkový program na základě biblického textu; podstata a jednotlivé prvky zážitkové pedagogiky; li­terární text jako podklad pro zážitkovou pedagogiku…

Sjezd (nejen) evangelické mládeže

Dál tou vodou. Tradiční setkání mládeže plné workshopů, přednášek a kultury. Novinkou jsou Patnáctiminutovky. Více info naleznete na http://sjezd.mladez.evangnet.cz/2016/ 

Kontextuální pastýřská péče. Seminář pro kazatele a kazateky – osobnostní rozvoj.

Seznámíme se s metodou kontextuální pastýřská péče, která je v Holandsku rozšířená. Seminář bude probíhat v holandštině, bude plně překládán.