Hledáme dobrovolníky–asistenty!

Nejbližší akce

Brigáda v táboře JAK v Bělči nad Orlicí

  • Uzávěrka přihlášek: 23. 4. 2019
  • Typ akce: Akce pro mládež
  • Místo: Běleč nad Orlicí (Královéhradecký kraj)

Povede Michael Erdinger (farář v Třebechovicích pod Orebem) a Václav Španihel (správce tábora JAK)

Láska je v oběti, ne jen v objetí...

Tradiční jarní setkání v Janských Lázních, s tradičně nabitým programem. Přednášejí Jana a Bohdan Mikoláškovi, Jan Mamula, Petr Šilar. Biblický program: Joel Ruml. Vedení pobytu: Naděje Čejková.

Kontextuální pastýřská péče

Lektoři: Annette Melzer, Ids Smedema. Seminář je přednostně určen těm, kteří se již některého z předchozích seminářů kontextuální pastýřské péče účastnili.

Instruktáž pro dobrovolníky pobytů s lidmi s postižením v TJAK v Bělči nad Orlicí

  • Typ akce: Dobrovolnické akce
  • Místo: Husův Dům, Jungmannova 9, Praha 1 (hlavní město Praha)

Tradiční instruktáž předcházející pobytům v Bělči nad Orlicí. Tentokrát (zase) v Praze, od devíti do cca půl čtvrté.

Supervizní seminář

Základním cílem semináře je poskytnout odstup, nadhled a podporu pro reflexi vlastní práce. A tak pomoci ke zpevnění a rozvoji našich schopností a dovedností, a také k rozpoznání a k tvůrčímu zacházení s hranicemi a omezeními, na které v naší službě narážíme.

Seminář Odcházení

Co prožívá kazatel, který odchází ze sboru (na jiný sbor, do důchodu…), co opouští, jak se s tím vyrovnat; co by určitě neměl dělat, co by dělat naopak měl; jaká jsou úskalí, kterým se téměř nedá vyhnout; jak lze loučení a odchod zahrnout do liturgie ad.