Nejbližší akce

Katechetický seminář s Ingrid de Zwart — Jak pozvat děti a mládež na cestu víry?

Seminář bude využívat model akce/reflexe, který propojuje teorii s praxí. Nabídne některé důležité hermeneutické dovednosti, které použijete i v menších skupinách s dětmi a mladými lidmi ve věku od 5 do 18 let. Vychází z metod Everta Jonkera a Jerome Berrymanna. Seminář povede Dr. Ingrid de Zwart, farářka v holandském městě Deventer, která se specializuje na práci s mládeží a více než dvacet let učila náboženskou výchovu a katechezi na univerzitě v Amsterdamu, Utrechtu, Leidenu i v Teologickém semináři Holandské protestantské církve. Seminář bude probíhat v angličtině s překladem; připravuje Lenka Ridzoňová.

Jarní brigáda

Opět se můžete těšit na práce v okolí herlíkovického Horského domov. Akci spoluorganizuje SEM Přátelé Herlíkovic. 

Život začíná v 99 aneb 100 let ČCE

Tradiční setkání v Janských Lázních, s tradičně nabitým programem. Téma: Sto let církve; přednášejí Miroslav Čejka, Alena Fendrychová, Martin Fendrych, Jaroslav Fér, Eva Fialová, Pavel Kašpar, Filip Susa, Ondřej Titěra. Vedení pobytu: Naděje Čejková.

Dobrovolnická brigáda v Bělči nad Orlicí

Hledáme dobrovolníky, kteří by rádi věnovali svůj čas a um zvelebení tábora J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí. Hlavní náplň práce je natírání a broušení chatek v malém táboře, případně další jednoduché práce dle počasí.

Supervizní seminář

Základním cílem semináře je poskytnout odstup, nadhled a podporu pro reflexi vlastní práce. A tak pomoci ke zpevnění a rozvoji našich schopností a dovedností, a také k rozpoznání a k tvůrčímu zacházení s hranicemi a omezeními, na která v naší službě narážíme. V semináři budeme pracovat ve skupině. Bonusem skupinové práce oproti individuální supervizi je možnost kolegiálně sdílet naše pracovní úspěchy, radosti, nejistotu, frustraci, hněv… Vedou Jiří Weinfurter a Filip Šimonovský.

Setkání absolventů kurzu S dětmi na cestě víry

Páteční program: společné zahájení a rozdělení účastníků do diskuzních skupinek podle témat, každou povede jiný přednášející z Kurzu s dětmi na cestě víry. Sobota: Umění vyprávět (vede Martin Hak); Pedagogika, psychologie (vede Kateřina Soudná). Neděle: společná návštěva bohoslužeb.