Nejbližší akce

Krátký rozhovor. Seminář pro kazatelky a kazatele

„Můžu si s vámi krátce promluvit?“ Někdy běžná a náhodná komunikace (ve sboru, na nákupu, na zastávce autobusu…) přeroste v hluboký pastorační rozhovor. To vyvolá často smíšené pocity jako: Jak mohu člověku za takovou krátkou chvíli pomoci? Když ovládneme pastorační metodu Krátkého rozhovoru, budeme v takových situacích lépe připraveni, jak v krátkosti času na daném místě komunikovat. Krátký rozhovor se zaměřuje na možnosti a zdroje tázající se osoby. Cílem je nabídnout jakýsi první krok. Klíčem jsou obvykle první věty rozhovoru. Kurz krátkého rozhovoru tuto metodu představí a budeme mít možnost si vyzkoušet a osvojit použití klíčových prvních slov a vět. Kurz vychází z konceptu Timma H. Lohseho Krátký rozhovor v pastoraci a poradenství (stej­nojmenná kniha vyšla česky v nakladatelství Eman v roce 2014). Seminář povede Karl Menger, farář v Kostnici a lektor kurzů krátkého rozhovoru. Kurz bude v němčině, je zajištěn překlad. Seminář připravuje Lenka Ridzoňová.

Sjezd (nejen) evangelické mládeže, Jablonec nad Nisou 2017

Na programu budou Patnáctiminutovky, přednášky a workshopy – Petr Pokorný, Josef Šlerka, Jiří Mrázek, Květa Jakubalová, Adam Borzič, Mireia Ryšková, koncerty KEA a Cermaque, výtvarný workshop místní umělecké školy, film...

Setkání učitelů nedělní školy

Tradiční seminář pro učitele nedělních škol, tentokrát v Praze (Husův dům, Jungmannova 9)

Kontextuální pastýřská péče. Seminář pro kazatelky a kazatele – osobnostní rozvoj

Před Bohem nestojím sám, ale s druhými lidmi, držíme se za ruce. A stejně tak: když stojíme spolu a držíme se za ruce, vždy stojíme před Bohem. Konflikty a problémy nelze řešit izolovaně. Důležitý je kontext vztahů, ve kterých žijeme, resp. jsme žili, zvláště pak v rodině. Kontextuální pastýřská péče vidí jako cestu k řešení problémů napravení a uzdravení vztahů a obnovu důvěry. Téma: vina a odpuštění. Kurz bude částečně věnován teorii kontextuální pastýřské péče. Odborně je povedou holandští lektoři Annette Melzer a Ids Smedema. Překládat bude Jana Pellarová, seminář připravuje Lenka Ridzoňová.