Nejbližší akce

Bůh v labyrintu náboženství (Zimní kurz mladší mládeže)

Kurz povede Maroš Klačko (farář FS ČCE Praha-Smíchov, Filip Boháč (farář FS ČCE Opatov)a Martina Zuštinová (farářka FS ČCE Klobouky u Brna). Cena kurzu 1000 Kč.

Seminář pro výpomocné kazatele

Tématem bude Velikonoční kázání a liturgie včetně Večeře Páně. Ubytování je zajištěno v Church pensionu v místě konání (Jungmannova 9, Praha 1).

Kurz pro střední generaci a rodiny s dětmi

Kurz pro celou rodinu. Připraveny jsou přednášky, diskusní večery, hry pro malé i velké, výtvarná činnost. Přednáší Filip Susa (Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele…), vede Jan Keřkovský.

Pobyt pro rodiče a prarodiče s malými dětmi

Přijeďte s dětmi do Herlíkovic! V ten krásný čas života, kdy vaše děti ještě nejdou dál svou cestou… Biblická vyprávění pro malé i větší, předjaří na horách, hraní doma i venku. Pro dospělé: povídání, zastavení, změn. Pobyt povede Lenka Ridzoňová, farářka v Praze Střešovicích.

Co by měl vědět každý presbyter (2)

Po loňské úspěšné premiéře, s novými lidmi a tématy. Řečníci: Jakub Keller, farář v Horní Čermné, senior chrudimského seniorátu; Ivan Ryšavý, farář v Kroměříži a psycholog, učí na VOŠ Dorkas, Olomouc; Daniel Heller, farář ve Valašském Meziříčí a člen PO liturgického; Eva Zadražilová, členka synodní rady a starostka obce Moraveč.

Osobnostní rozvoj — Asertivitě zdar a sílu, syndromu vyhoření zmar a síru

Seminář se zaměřuje na předcházení a zvládání emočního opotřebování, které může vést až k syndromu vyhoření. Teoretický úvod na téma vyhoření bude pokračovat praktickými cvičeními a nácviky asertivních dovedností, které kazatele chrání, ale zároveň nesnižují empatii, ochotu a nasazení svým farníkům pomoci. Následně bude v několika tematických a supervizích skupinách možnost sdílet a diskutovat různá témata a problémové případy z praxe účastníků semináře. Celý třídenní seminář, který obsahuje 12 pracovních bloků, bude veden v bezpečné, laskavé, přijímající, otevřené a vzájemně se obohacující atmosféře. Seminář připravuje Roman Pešek (kognitivně behaviorální terapeut a supervizor) spolu Drahomírou Duškovou Havlíčkovou.

Montserrat:400