Nejbližší akce

Kurz mladší mládeže

Kurz povedou Saša Jacobea a Jakub Martinů

Pobyt pro rodiče a prarodiče s malými dětmi

Biblická vyprávění pro malé i větší, hřiště, hory, potok přes cestu, tvoření, hraní doma i venku… Pro dospělé: povídání, zastavení, změna. Pobyt povede Lenka Ridzoňová, farářka v Praze Střešovicích. Přijeďte se dívat, jak je svět krásný. Vezměte s sebou děti, aby viděly, že tu krásu vidíte.

Jarní brigáda

Přijeďte se na chvíli odreagovat a načerpat nové síly v horském prostředí. Pracovat se bude v areálu herlíkovického horského střediska. Bude čas i na volnočasové aktivity. Akce je pořádána ve spolupráci SEM Přátelé Herlíkovic. Cena: zdarma, pracovní nasazení

Evangelická krása (setkání, uvažování, rozhovory)

Tradiční setkání v Janských Lázních, s tradičně nabitým programem, pod netradičním názvem. Tematická řada: krása Písma, hudby, architektury a výtvarného umění, krása pomoci a krása vztahů ve sboru, přednášejí Daniel Matějka, Jan Roskovec, Pavel Hanych, Sixtus Bolom–Kotari a Jan Plecháček. Biblický program: Jonáš (Daniel Matějka st.). Vedení pobytu: Joel Ruml.

Duchovní cvičení (kurz 192)

vedou: Ivana Noble, Gisela Heitz, ve spolupráci s Kolínským klášterem

Odcházení. Seminář pro kazatelky a kazatele

Co prožívá kazatel, který odchází ze sboru (na jiný sbor, do důchodu…), co opouští, jak se s tím vyrovnat; co by určitě neměl dělat, co by dělat naopak měl; jaká jsou úskalí, kterým se téměř nedá vyhnout; jak lze loučení a odchod zahrnout do liturgie… Rozhovor o těchto otázkách povedou Jakub Keller a Jan Keřkovský.