Nejbližší akce

Dobrovolníci letních pobytů s dětmi a mládeží s postižením

Hledáme dobrovolníky na letní tábor a rodinné pobyty s dětmi a mládeží s postižením v Táboře J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí.

Kurz starší mládeže

Akci povedou bratři Jan, Daniel a Jakub Ortovi.

Desetidenní tábor pro děti školního věku (TA I)

Vede Jan Kačer; ubytování v Malém táboře (chatky pro 6 a 4 lidi).

Letní kemp mládeže 2017

Letos si můžete vybrat z těchto kurzů: taneční, filmový, komiksový

International Camp

Leaders: Jan Lavický, Alister Murray (Church of Scotland)

Bigbítový kurz

Kurz povedou: Filip Boháč (vikář ČCE) a Daniel Šourek