Aktuální akce

Jak dělat granty

Tématem semináře bude fundraising – jak získávat (psát) a následně jak pracovat s granty, povede Petr Machálek.

Porada mládeže

Porada mládeže zástupců ze seniorátů.

Pobyt pro rodiče a prarodiče s malými dětmi

Přijeďte s dětmi do Herlíkovic! V ten krásný čas života, kdy vaše děti ještě nejdou dál svou cestou… Biblická vyprávění pro malé i větší, předjaří na horách, hraní doma i venku. Pro dospělé: povídání, zastavení, změn. Pobyt povede Lenka Ridzoňová, farářka v Praze Střešovicích.

Co by měl vědět každý presbyter (2)

Po loňské úspěšné premiéře, s novými lidmi a tématy. Řečníci: Jakub Keller, farář v Horní Čermné, senior chrudimského seniorátu; Ivan Ryšavý, farář v Kroměříži a psycholog, učí na VOŠ Dorkas, Olomouc; Daniel Heller, farář ve Valašském Meziříčí a člen PO liturgického; Eva Zadražilová, členka synodní rady a starostka obce Moraveč.

Osobnostní rozvoj — Asertivitě zdar a sílu, syndromu vyhoření zmar a síru

Seminář se zaměřuje na předcházení a zvládání emočního opotřebování, které může vést až k syndromu vyhoření. Teoretický úvod na téma vyhoření bude pokračovat praktickými cvičeními a nácviky asertivních dovedností, které kazatele chrání, ale zároveň nesnižují empatii, ochotu a nasazení svým farníkům pomoci. Následně bude v několika tematických a supervizích skupinách možnost sdílet a diskutovat různá témata a problémové případy z praxe účastníků semináře. Celý třídenní seminář, který obsahuje 12 pracovních bloků, bude veden v bezpečné, laskavé, přijímající, otevřené a vzájemně se obohacující atmosféře. Seminář připravuje Roman Pešek (kognitivně behaviorální terapeut a supervizor) spolu s Drahomírou Duškovou Havlíčkovou.

Kurz 238 Duchovní cvičení

Ignaciánské exercicie. Vedou  Ivana Noble, Gisela Heitz a Petr Vacík. Přihlášení na akci naleznete zde: https://www.kolinskyklaster.org/kontakt

Katechetický seminář s Ingrid de Zwart — Jak pozvat děti a mládež na cestu víry?

Seminář bude využívat model akce/reflexe, který propojuje teorii s praxí. Nabídne některé důležité hermeneutické dovednosti, které použijete i v menších skupinách s dětmi a mladými lidmi ve věku od 5 do 18 let. Vychází z metod Everta Jonkera a Jerome Berrymanna. Seminář povede Dr. Ingrid de Zwart, farářka v holandském městě Deventer, která se specializuje na práci s mládeží a více než dvacet let učila náboženskou výchovu a katechezi na univerzitě v Amsterdamu, Utrechtu, Leidenu i v Teologickém semináři Holandské protestantské církve. Seminář bude probíhat v angličtině s překladem; připravuje Lenka Ridzoňová.

Život začíná v 99 aneb 100 let ČCE

Tradiční setkání v Janských Lázních, s tradičně nabitým programem. Téma: Sto let církve; přednášejí Miroslav Čejka, Alena Fendrychová, Martin Fendrych, Jaroslav Fér, Eva Fialová, Pavel Kašpar, Filip Susa, Ondřej Titěra. Vedení pobytu: Naděje Čejková.

Supervizní seminář

Základním cílem semináře je poskytnout odstup, nadhled a podporu pro reflexi vlastní práce. A tak pomoci ke zpevnění a rozvoji našich schopností a dovedností, a také k rozpoznání a k tvůrčímu zacházení s hranicemi a omezeními, na která v naší službě narážíme. V semináři budeme pracovat ve skupině. Bonusem skupinové práce oproti individuální supervizi je možnost kolegiálně sdílet naše pracovní úspěchy, radosti, nejistotu, frustraci, hněv… Vedou Jiří Weinfurter a Filip Šimonovský.

Setkání absolventů kurzu S dětmi na cestě víry

Páteční program: společné zahájení a rozdělení účastníků do diskuzních skupinek podle témat, každou povede jiný přednášející z Kurzu s dětmi na cestě víry. Sobota: Umění vyprávět (vede Martin Hak); Pedagogika, psychologie (vede Kateřina Soudná). Neděle: společná návštěva bohoslužeb.

Montserrat:400