Aktuální akce

Sejdeme se? Aneb setkání pro nezadané křesťany

Vedou Libuše Weinerová (ECM) a Zuzana Férová (ČCE)

VENITE Olomouc

Setkání v rámci vzdělávacího projektu VENITE především pro SOMy a mládežníky moravskoslezský seniorátu a východomoravský seniorátu.

Předsedové SOM (seminář)

Seminář pro předsedy SOMů v rámci vzdělávacího projektu VENITE

Setkání učitelů nedělní školy

Hlavní přednáška: Mireia Ryšková – Skutky apoštolů. Dílny: Práce s věkovou skupinou 12–14 let, Ochutnávka bibliodramatu, Začátečníci v nedělní škole, Zpracování vybrané hodiny z katechetické příručky na rok 2018/2019.

Komunikace (workshop)

Workshop v rámci vzdělávacího programu VENITE. Vítáni jsou všichni, kdo chtějí naučit, jak efektivně  komunikovat v týmu.

Pastorace v nemoci, umírání a truchlení

Seminářem provede nemocniční kaplan Vojtěch Hrouda. Představí možnosti pastorace nemocných a o ně pečujících; pastorace umírajících a je doprovázejících; pastorace pozůstalých. Dojde i na probírání kazuistik a na praktické nácviky. Seminář povede Ondřej Macek.

Práce s Biblí (Vír víry)

Kurz v rámci vzdělávacího projektu VENITE.

Krátký rozhovor

Představení teorie metody krátkého rozhovoru. Prohloubení dosavadních znalostí o tomto konceptu. Použití metafor, obrazů a symbolů v krátkém rozhovoru. Použití biblických i jiných příběhů v krátkém rozhovoru. Povzbuzení k hledání řešení i vnitřních zdrojů, povzbuzení k naději. Metoda krátkého rozhovoru se jeví jako zvláště vhodná pro pastoraci. Vyznačuje se nepřehrabování se v minulosti, nesměřuje k dávání rad, ale k autentickému sdílení a povzbuzení k vlastnímu hledání řešení. Seminář je určen těm, kdo se účastnili kurzu v roce 2017 – pomůže jim v hlubším osvojení metody, a dalším zájemcům. Budou-li dostatečná poptávka, naváže v roce 2019 dvoutýdenní výcvik v této metodě, ten bude určen absolventů předchozích dvou seminářů. Seminář bude probíhat v němčině s překladem. Vede jej Karl Menger. 

S dětmi na cestě víry (kurz pro pracovníky s dětmi v evangelickém prostředí)

  • Uzávěrka přihlášek: 5. 12. 2018
  • zbývá 30 volných míst
  • Typ akce: Jiné akce

Dvouletý kurz, určený především učitelům nedělní školy/vedoucím nedělní besídky, dobrovolníkům, laikům, kteří se během nedělní bohoslužby věnují dětem. Smyslem kurzu je nejen zprostředkovat účastníkům kurzu informace, ale poskytnout jim nové podněty ve službě, pozvat je k novému promýšlení východisek, cílů a metod práce s dětmi.