Aktuální akce

Brigáda v táboře JAK v Bělči nad Orlicí

 • Uzávěrka přihlášek: 23. 4. 2019
 • Typ akce: Akce pro mládež
 • Místo: Běleč nad Orlicí (Královéhradecký kraj)

Povede Michael Erdinger (farář v Třebechovicích pod Orebem) a Václav Španihel (správce tábora JAK)

Láska je v oběti, ne jen v objetí...

Tradiční jarní setkání v Janských Lázních, s tradičně nabitým programem. Přednášejí Jana a Bohdan Mikoláškovi, Jan Mamula, Petr Šilar. Biblický program: Joel Ruml. Vedení pobytu: Naděje Čejková.

Kontextuální pastýřská péče

Lektoři: Annette Melzer, Ids Smedema. Seminář je přednostně určen těm, kteří se již některého z předchozích seminářů kontextuální pastýřské péče účastnili.

Instruktáž pro dobrovolníky pobytů s lidmi s postižením v TJAK v Bělči nad Orlicí

 • Typ akce: Dobrovolnické akce
 • Místo: Husův Dům, Jungmannova 9, Praha 1 (hlavní město Praha)

Tradiční instruktáž předcházející pobytům v Bělči nad Orlicí. Tentokrát (zase) v Praze, od devíti do cca půl čtvrté.

Supervizní seminář

Základním cílem semináře je poskytnout odstup, nadhled a podporu pro reflexi vlastní práce. A tak pomoci ke zpevnění a rozvoji našich schopností a dovedností, a také k rozpoznání a k tvůrčímu zacházení s hranicemi a omezeními, na které v naší službě narážíme.

Seminář Odcházení

Co prožívá kazatel, který odchází ze sboru (na jiný sbor, do důchodu…), co opouští, jak se s tím vyrovnat; co by určitě neměl dělat, co by dělat naopak měl; jaká jsou úskalí, kterým se téměř nedá vyhnout; jak lze loučení a odchod zahrnout do liturgie ad.

Krátký rozhovor I

 • Uzávěrka přihlášek: 30. 4. 2019
 • zbývají ještě 2 volná místa
 • Typ akce: Vzdělávání kazatelek/kazatelů
 • Místo: Tábor J. A. K. v Bělči nad Orlicí (Královéhradecký kraj)

Můžu si s vámi krátce promluvit?“ Někdy běžná a náhodná komunikace (ve sboru, na nákupu, na zastávce autobusu…) přeroste v hluboký pastorační rozhovor. To vyvolá často smíšené pocity jako: Jak mohu člověku za takovou krátkou chvíli pomoci?

Youtuber Workshop

 • Uzávěrka přihlášek: 11. 6. 2019
 • zbývá 12 volných míst
 • Typ akce: Akce pro mládež
 • Místo: Praha (Středočeský kraj)

Lektory jsou youtuberka Andrea Hurychová a copywriter Pavel Šenkapoun

Tábor pro děti a mládež s postižením za asistence dobrovolníků (TAP)

Vedou Zdeněk Šorm a Richard Dračka, ubytování ve Velkém táboře (chatky pro 4–5 lidí).

Dobrovolníci letních pobytů s dětmi a mládeží s postižením

 • Uzávěrka přihlášek: 15. 5. 2019
 • Typ akce: Dobrovolnické akce
 • Místo: Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí (Královéhradecký kraj)

Hledáme dobrovolníky na letní tábor a rodinné pobyty s dětmi a mládeží s postižením v Táboře J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí.