Akce v Praze

Seminář pro výpomocné kazatele

Co by měl vědět každý presbyter III

Další díl – strategie a budoucnost církve, granty, nápady

„Za nás“. Zástupná oběť Ježíše Krista?

Ježíš Kristus zemřel za nás“ je základní vyznání a rozpoznání křesťanské víry a základ křesťanského zvěstování. Teologická tradice mluví o Kristově zástupné oběti.