Akce v libereckém kraji

Supervizní seminář

Základním cílem semináře je poskytnout odstup, nadhled a podporu pro reflexi vlastní práce. A tak pomoci ke zpevnění a rozvoji našich schopností a dovedností, a také k rozpoznání a k tvůrčímu zacházení s hranicemi a omezeními, na která v naší službě narážíme. V semináři budeme pracovat ve skupině. Bonusem skupinové práce oproti individuální supervizi je možnost kolegiálně sdílet naše pracovní úspěchy, radosti, nejistotu, frustraci, hněv… Vedou Jiří Weinfurter a Filip Šimonovský.

Začínající kazatelé

Tento seminář je povinný pro kazatele, kteří jsou ve službě první a druhý rok. Seminář povede Jakub Keller.

Kurz starší mládeže

akci povedou bratři Ortovi

I am Legend (12th International Camp)

Leaders Jan Lavický (CZ) and Arkadiusz Raszka (PL)

Bigbítový kurz 2018

Kurz povedou Filip Boháč (farář FS ČCE Opatov) a Daniel Šourek

Letní brigáda

Opět se můžete účastnit prací v okolí areálu Horského domova Herlíkovice