Osobnostní rozvoj — Asertivitě zdar a sílu, syndromu vyhoření zmar a síru

Jak poznám, že už nehořím a že brzy vyhořím? Jak tomu předejít? Co to znamená, když mi všichni ze sboru už lezou na nervy? Jak říci ne, když přece na mě to tady všechno stojí?

Pro koho: kazatelky a kazatelé

Co vás čeká: Seminář se zaměřuje na předcházení a zvládání emočního opotřebování, které může vést až k syndromu vyhoření. Teoretický úvod na téma vyhoření bude pokračovat praktickými cvičeními a nácviky asertivních dovedností, které kazatele chrání, ale zároveň nesnižují empatii, ochotu a nasazení svým farníkům pomoci. Následně bude v několika tematických a supervizích skupinách možnost sdílet a diskutovat různá témata a problémové případy z praxe účastníků semináře. Celý třídenní seminář, který obsahuje 12 pracovních bloků, bude veden v bezpečné, laskavé, přijímající, otevřené a vzájemně se obohacující atmosféře. Seminář připravuje Roman Pešek (kognitivně behaviorální terapeut a supervizor) spolu s Drahomírou Duškovou Havlíčkovou, která ochotně poskytne další informace.

Počet účastníků: max. 12 (minimálně 8)

Účastnický poplatek: 150 Kč (při platbě předem) / 200 Kč (při platbě v hotovosti na místě). Povšechný sbor Vám hradí ubytování; o cestovní náhrady požádejte svůj sbor, způsob úhrady dáme vědět přihlášeným.

Odborný vedoucí semináře: Mgr. Roman Pešek (kognitivně behaviorální terapeut a supervizor)

Organizační vedoucí: Drahomíra Dušková Havlíčková

Program (možná částečná modifikace podle aktuálních potřeb a poptávky účastníků)

Neděle
19.00 večeře
20.00 každý něco o sobě, očekávání
21.30 pobožnost
Pondělí
8.15 pobožnost
8.30 snídaně
9.00–10.30 1. pracovní blok (Syndrom vyhoření – I. část)
přestávka
10.45–12.30 2. pracovní blok (Sebeoceňování a komplimenty)
12.30 oběd
14.30–16.00 3. pracovní blok (8 stavů mysli podle schematerapie)
přestávka
16.15–18.00 4. pracovní blok (Asertivita a neverbální komunikace)
18.00 večeře
19.00–20.30 5. pracovní blok (Supervizní nebo tématická skupina)
20.30 pobožnost, volný večer
Úterý
8.15 pobožnost
8.30 snídaně
9.00–10.30 6. pracovní blok (Syndrom vyhoření – II. část)
přestávka
10.45–12.30 7. pracovní blok (Žádost o laskavost a odmítání)
12.30 oběd
14.30–16.00 8. pracovní blok (Sdělování kritiky)
přestávka
16.15–18.00 9. pracovní blok (Přijímání kritiky)
18.00 večeře
19.00–20.30 10. pracovní blok (Supervizní nebo tématická skupina)
20.30 pobožnost, volný večer
Středa
8.15 pobožnost
8.30 snídaně
9.00–10.30 11. pracovní blok (Supervizní nebo tématická skupina)
přestávka
10.45–12.00 12. pracovní blok (Zpětné vazby)
12.00 oběd

S dotazy ohledně obsahu semináře, dopravní spojení či pomoc při dojezdu se obracejte na Drahomíru Duškovou Havlíčkovou (tel.: +420 774 216 408, drahomira.havlickova@evangnet.cz), s organizačními na Oddělení výchovy a vzdělávání ÚCK (vychova@e-cirkev.cz, tel.: +420 224 999 233).

Montserrat:400