Katechetický seminář s Ingrid de Zwart — Jak pozvat děti a mládež na cestu víry?

Tento kurz katecheze a náboženské pedagogiky využívá model akce/reflexe, který propojuje teorii s praxí. Nabízí některé důležité hermeneutické dovednosti, které použijete i v menších skupinách s dětmi a mladými lidmi ve věku 5–18 let. Vychází z metod Everta Jonkera a Jerome Berrymanna.

Prof. Everta Jonkera u nás známe z několika katechetických seminářů a také je autorem knihy Aby se Slovo dostalo ke slovu.

Prof. Jerome Berrymann vyučuje náboženskou pedagogiku na teologické fakultě univerzity v Princetonu. Přenáší metody Marie Montessori do katechetiky a sborové praxe. Jeho přístup „Godly Play“ pomáhá dětem objevit víru skrze příběh, seznámit se s náboženským jazykem a rozšířit svou duchovní zkušenost skrze překvapení a hru. Metoda má pomoci dětem (i dospělým) vstoupit do příběhu.

Seminář povede Dr. Ingrid de Zwart, farářka v holandském městě Deventer. Specializuje se na práci s mládeží. Více než 20 let učila náboženskou výchovu a katechezi na univerzitě v Amsterdamu, Utrechtu, Leidenu a v Teologickém semináři Holandské protestantské církve.

Seminář bude probíhat v angličtině s překladem; připravuje Lenka Ridzoňová. 

Pro koho: kazatelky a kazatelé, kaplani a spirituálové.

Maximální počet účastníků: 15

Účastnický poplatek: 150 Kč (při platbě předem) / 200 Kč (při platbě v hotovosti na místě). Povšechný sbor Vám hradí ubytování; o cestovní náhrady požádejte svůj sbor, způsob úhrady dáme vědět přihlášeným.

S dotazy ohledně obsahu semináře se obracejte na Lenku Ridzoňovou (lenka.ridzonova@email.cz), s organizačními na Oddělení výchovy a vzdělávání (vychova@e-cirkev.cz, tel.: +420 224 999 233).