Jak dělat granty

  • Uzávěrka přihlášek 28. 2. 2018
  • Organizátor Oddělení mládeže Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické
  • Místo Husův dům, Jungmannova 9, Praha 1
  • Region hlavní město Praha
  • Typ akce Akce pro mládež

Tématem semináře bude fundraising – jak získávat (psát) a následně jak pracovat s granty 

Seminář proběhne v sobotu  10.3.2018 od  9:30– 17:00

Přednášet bude Petr Machálek

V současné době externě učí kurzy Fundraising a projektový management a Dotační politiku EU na Fakultě sociálních studií MU v Brně. Od března 2013 je na „volné noze“ a naplno působí jako konzultant, lektor a kouč pro české i zahraniční nevládní organizace. Intenzivněji spolupracuje s řadou českých nevládních organizací, například Člověkem v tísni a brněnským NESEHNUTÍm, kde lektoruje vzdělávací semináře pro NNO v zemích bývalého Sovětského svazu, Hnutím DUHA kde učí v rámci Školy občanské iniciativy nebo s českou pobočkou Greenpeace.

Kurzovné: 200 kč, v ceně je oběd, ubytování, proplacení cestného. 

Ubytování bude zajištěno v místě. Přespat můžete z pátka na sobotu a ze soboty na neděli. 

V případě Vaší neúčasti lze za sebe poslat náhradu.

Max. počet účastníků 12 +2 náhradníci

Organizuje: Oddělení mládeže ve spolupráci s Neziskovky.cz 

Akce probíhá v rámci vzdělávacího projektu VENITE

Montserrat:400