Porada mládeže

  • Uzávěrka přihlášek 28. 2. 2018
  • Organizátor Oddělení mládeže Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické
  • Místo FS ČCE Praha 8 - Libeň, ul. U Pošty 6
  • Region hlavní město Praha
  • Typ akce Akce pro mládež

Milí přátelé,

jste srdečně zváni na tradiční setkání zástupců mládeže Seniorátních odborů mládeže, Celocírkevního odboru mládeže, seniorátních farářů pro mládež a spirituálů EA.

Hlaste sebe a své delegáty do 5.3. 2018. Zprávy ze seniorátů posílejte též do 28.2. 2018 na mladez@e-cirkev.cz.

Montserrat:400