Tábor pro děti a mládež s postižením za asistence dobrovolníků (TAP)

Oficiální uzávěrka přihlášek na tuto akci byla 15. 5. 2019.

V případě zájmu ještě můžete zkusit kontaktovat organizátora akce (Oddělení výchovy a vzdělávání Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické, vychova@e-cirkev.cz, tel: +420 224 999 233).

  • Uzávěrka přihlášek 15. 5. 2019
  • Organizátor Oddělení výchovy a vzdělávání Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické
  • Místo Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí
  • Region Královéhradecký kraj
  • Typ akce Tábory pro děti a mládež

Vedou Zdeněk Šorm a Richard Dračka, ubytování ve Velkém táboře (chatky pro 4–5 lidí, další informace k prostředí/u­bytování najdete na oficiálním webu Tábora J. A. K.). Pro přesnější představu o charakteru pobytu vám doporučujeme prostudovat stručnou brožurku k bělečským pobytům, případné dotazy milerádi zodpoví organizátoři akce (e-mail: vychova@e-cirkev.cz, tel.: +420 224 999 233).

Abychom ulehčili rodinám s dětmi s postižením v jejich finanční situaci, snažíme se část nákladů na pobyty v Bělči nad Orlicí hradit z fondu na podporu pobytů pro osoby s postižením. Proto rodič platí jen částečným podílem pobyt dobrovolníka, větší část dotuje církev.

Pamatujte prosím na to, že k přihlášce je u dětí mladších patnácti let třeba vyplnit a zaslat kromě dotazníku také potvrzení lékaře o způsobilosti dítěte účastnit se tábora. Oba dokumenty jsou součástí potvrzovacího e-mailu, který vám přijde po úspěšném vyplnění přihlášky.

Cena: 4 050 Kč (mladší 12 let), 4 500 Kč (12 let a starší)