Práce s Biblí (Vír víry)

  • Uzávěrka přihlášek 16. 11. 2018
  • Organizátor Oddělení mládeže Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické
  • Místo Poděbrady
  • Region Středočeský kraj
  • Typ akce Akce pro mládež

Společný program proběhne v prostorách farního sboru ČCE. Podrobné informace k programu budou všem přihlášeným s dostatečným předstihem poslány e-mailem. Ubytování zdarma, účastníkům bude proplaceno cestovné.

Poplatek (na občerstvení): 200 Kč (splatný na místě konání)

    Vír víry – Co je víra zač? Jaké je povahy. Jakou má vnitřní sílu, dosah, smysl? Zkusíme se toho dotknout, něco z toho prožít.