VENITE Brno 2019

  • Uzávěrka přihlášek 22. 3. 2019
  • Organizátor Oddělení mládeže Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické
  • Místo Brno I ? (v řešení se staršovstvem, místo včas potvrdíme)
  • Region Jihomoravský kraj
  • Typ akce Akce pro mládež

Společný program proběhne v prostorách farního sboru ČCE. Podrobné informace k programu budou všem přihlášeným s dostatečným předstihem poslány e-mailem. Ubytování zdarma.

Poplatek (na občerstvení): 200 Kč, splatný na místě konání