Porada mládeže 2019

  • Uzávěrka přihlášek 1. 3. 2019
  • Organizátor Oddělení mládeže Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické
  • Místo Olomouc (FS ČCE, Blahoslavova 916/1)
  • Region Olomoucký kraj
  • Typ akce Akce pro mládež

Letošní porada mládeže bude volební. Proto prosíme všechny SOMy, aby se zamyslely, kdo z řad mládeže bude kandidovat do Celocírkevního odboru mládeže (COM) a vyslaly své delegáty. Součástí programu bude také volba zástupců na Synod. 

POZOR: Hlaste sebe a své delegáty do 1.3. 2019. Zprávy ze seniorátů posílejte též do 1.3. 2019 na mladez@e-cirkev.cz.