Supervizní seminář

Oficiální uzávěrka přihlášek na tuto akci byla 15. 4. 2019.

V případě zájmu ještě můžete zkusit kontaktovat organizátora akce (Oddělení výchovy a vzdělávání Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické, vychova@e-cirkev.cz, tel: +420 224 999 233).

  • Uzávěrka přihlášek 15. 4. 2019
  • Organizátor Oddělení výchovy a vzdělávání Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické
  • Místo Evangelická škola v Křížlicích
  • Region Liberecký kraj
  • Typ akce Vzdělávání kazatelek/kazatelů

Základním cílem semináře je poskytnout odstup, nadhled a podporu pro reflexi vlastní práce. A tak pomoci ke zpevnění a rozvoji našich schopností a dovedností, a také k rozpoznání a k tvůrčímu zacházení s hranicemi a omezeními, na které v naší službě narážíme. V semináři budeme pracovat ve skupině. Bonusem skupinové práce oproti individuální supervizi je možnost kolegiálně sdílet naše pracovní úspěchy, radosti, nejistotu, frustraci, hněv… Seminář bude postaven na praktické supervizní práci, předpokládáme tedy, že si každý účastník na seminář připraví alespoň jednu situaci, příběh ze své vlastní farářské či pastorační praxe (nemusí to být písemně).

Seminář připravují a další informace poskytnou: Jiří Weinfurter a Filip Šimonovský.

Kurzovné 400 Kč.