Seminář Odcházení

Oficiální uzávěrka přihlášek na tuto akci byla 30. 3. 2019.

V případě zájmu ještě můžete zkusit kontaktovat organizátora akce (Oddělení výchovy a vzdělávání Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické, vychova@e-cirkev.cz, tel: +420 224 999 233).

  • Uzávěrka přihlášek 30. 3. 2019
  • Organizátor Oddělení výchovy a vzdělávání Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické
  • Místo Penzion Tisůvka v obci Cikháj
  • Region Vysočina
  • Typ akce Vzdělávání kazatelek/kazatelů

Co prožívá kazatel, který odchází ze sboru (na jiný sbor, do důchodu…), co opouští, jak se s tím vyrovnat; co by určitě neměl dělat, co by dělat naopak měl; jaká jsou úskalí, kterým se téměř nedá vyhnout; jak lze loučení a odchod zahrnout do liturgie ad.

Začneme v neděli 2. června v 18 hodin společnou večeří. Povšechný sbor nám hradí ubytování a snídani, na nás je, abychom si (v místní restauraci) zaplatili pondělní večeři a oba obědy (nedělní večeři si připravíme sami). Seminář skončí v úterý 4. června (před) obědem.

Seminář připravují a další informace poskytnou: Jan Keřkovský a Jakub Keller.

Místo konání: penzion Tisůvka v obci Cikháj (je to na cestě ze Žďáru nad Sázavou do Svratky)

Kurzovné 400 Kč.