„Za nás“. Zástupná oběť Ježíše Krista?

Oficiální uzávěrka přihlášek na tuto akci byla 30. 6. 2019.

V případě zájmu ještě můžete zkusit kontaktovat organizátora akce (Oddělení výchovy a vzdělávání Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické, vychova@e-cirkev.cz, tel: +420 224 999 233).

Ježíš Kristus zemřel za nás je základní vyznání a rozpoznání křesťanské víry a základ křesťanského zvěstování. Teologická tradice mluví o Kristově zástupné oběti. Na základě biblických i pozdějších teologických textů kriticky promyslíme, do jaké míry jsou na místě kategorie oběti i zástupnosti a jak lze biblické „za nás“ adekvátně teologicky myslet. Projdeme starozákonní model oběti a novozákonní výpovědi k tématu. Budeme se zabývat Anselmovým Cur deus homo, které na dlouhá staletí určilo křesťanskou soteriologii, a Lutherovým admirabile commercium, které dodnes slouží jako základní interpretační model zástupnosti. Nakonec vše shrneme a utřídíme v systematické ú­vaze.

Bloky a lektoři:

  • Zástupnost v NZ — dr. J. Roskovec
  • Anselm z Canterbury a satisfakční teorie — prof. J. Štefan
  • Lutherovo admirabile commercium — dr. O. Kolář
  • Systematické shrnutí: Zástupnost exkluzivně či inkluzivně? — dr. P. Gallus

Organizační vedoucí, který seminář připravuje a další informace poskytne: Petr Gallus (petr.gallus@evangnet.cz).

Předpoklady: domácí příprava zadaných textů, vypracování referátu, příprava pobožnosti.

Kurzovné 400 Kč.