Kontextuální pastýřská péče

Oficiální uzávěrka přihlášek na tuto akci byla 8. 4. 2019.

V případě zájmu ještě můžete zkusit kontaktovat organizátora akce (Oddělení výchovy a vzdělávání Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické, vychova@e-cirkev.cz, tel: +420 224 999 233).

Před Bohem nestojím sám, ale s druhými lidmi, držíme se za ruce. A stejně tak: když stojíme spolu a držíme se za ruce, vždy stojíme před Bohem. Konflikty a problémy nelze řešit izolovaně. Důležitý je kontext vztahů, ve kterých žijeme, resp. jsme žili, zvláště pak v rodině. Kontextuální pastýřská péče vidí jako cestu k řešení problémů napravení a uzdravení vztahů a obnovu důvěry. 

Tentokrát bude hlavním tématem loajalita (ve specifickém významu kontextuální PC). Budeme pracovat (také) s kazuistikami účastníků.

Lektoři: Annette Melzer, Ids Smedema. Překlad z holandštiny: Jana Pellarová. Organizační vedoucí, která seminář připravuje a další informace poskytne: Lenka Ridzoňová.

Seminář je přednostně určen těm, kteří se již některého z předchozích seminářů kontextuální pastýřské péče účastnili. Kurzovné 400 Kč.