Postgraduální kurz pro kazatele v Daňkovicích

  • Uzávěrka přihlášek 15. 8. 2019
  • Organizátor Oddělení výchovy a vzdělávání Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické
  • Místo Selský Dvůr, Daňkovice
  • Region Vysočina
  • Typ akce Vzdělávání kazatelek/kazatelů

Upgrade znalostí, informací a vztahů uprostřed Vysočiny. 

Program:

  • Petr Gallus: Přemýšlení o čase pod zorným úhlem věčnosti. Aneb trocha ontologické spekulace. Skandál partikularity: co s christologickým zakotvením teologie v postmoderně?
  • Pavel Hošek, Zdeněk Nešpor: Sonda do české společnosti na pomezí teologie a sociologie
  • Štěpán Zbytovský: Poválečný odsun Němců v německé literatuře
  • Martin Pavlíček (téma z dějin umění ještě bude upřesněno)

Jednáme ještě s dalšími přednášejícími, program bude ještě upřesněn.

Kurz začne v pondělí 2. září v 18h večeří. Ubytování (570 Kč za tři noci) hradí účastníkům povšechný sbor, snídaně, obědy a večeře (celkem 600 Kč za tři dny) si platíme na místě sami. Kurzovné činí 300 Kč při platbě předem, při platbě na místě v hotovosti 400 Kč. Organizační vedoucí, který seminář připravuje a další informace poskytne: Jan Keřkovský.