Krátký rozhovor II

Oficiální uzávěrka přihlášek na tuto akci byla 30. 4. 2019.

V případě zájmu ještě můžete zkusit kontaktovat organizátora akce (Oddělení výchovy a vzdělávání Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické, vychova@e-cirkev.cz, tel: +420 224 999 233).

„Můžu si s vámi krátce promluvit?“ Někdy běžná a náhodná komunikace (ve sboru, na nákupu, na zastávce autobusu…) přeroste v hluboký pastorační rozhovor. To vyvolá často smíšené pocity jako: Jak mohu člověku za takovou krátkou chvíli pomoci? Když ovládneme pastorační metodu Krátkého rozhovoru, budeme v takových situacích lépe připraveni, jak v krátkosti času na daném místě komunikovat. Krátký rozhovor se zaměřuje na možnosti a zdroje tázající se osoby. Cílem je nabídnout jakýsi první krok. Klíčem jsou obvykle první věty rozhovoru. 

Kurz krátkého rozhovoru tuto metodu představí a budeme mít možnost si vyzkoušet a osvojit použití klíčových prvních slov a vět. Kurz vychází z konceptu Timma H. Lohseho: Krátký rozhovor v pastoraci a poradenství. Stejnojmenná kniha vyšla česky v nakladatelství Eman v roce 2014. Seminář je určen pro ty, kteří se již účastnili některého z předešlých seminářů Krátký rozhovor, tentokrát bude mít dvě části, v červnu a v září. Bylo by dobré počítat s účastí na obou, budou na sebe navazovat.

Lektoři: Karl Menger, farář v Kostnici a lektor kurzů krátkého rozhovoru a Jan Pieter Kraaijeveld, vězeňský kaplan v Holandsku.

Překlad z němčiny bude zajištěn. Organizační vedoucí, kteří seminář připravují a poskytnou další informace: Lenka Ridzoňová, Ondřej Macek.

Kurzovné 400 Kč.