Storytelling — seminář pro kazatele a kazatelky

Z důvodů omezené kapacity na tuto akci už nemůžeme přijímat další přihlášky.

V případě zájmu ještě můžete zkusit kontaktovat organizátora akce (Oddělení výchovy a vzdělávání Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické, vychova@e-cirkev.cz, tel: +420 224 999 233).

Storytelling je ve zkratce řečeno vyprávění příběhů. Je to návrat a znovuobjevování hluboce zakořeněné tradice vyprávění. Je to ta nejpřirozenější lidská činnost i umění zároveň. Dějiny lidského rodu můžeme číst jako jedno velké vyprávění, ale těžko je převyprávíte dítěti před spaním. A o to právě jde.

Storytelling je specifická divadelní disciplína, která využívá mnoha druhů cvičení, her a především představivosti vypravěčů, kteří jsou zároveň autory a interprety příběhu.Vyprávíme všichni a často. I tuto schopnost můžeme ovšem jako každou jinou rozvíjet, zdokonalovat a používat. Ze schopnosti se může stát umění. Takto definujeme disciplínu zvanou oním mezinárodní slovem storytelling.

Čím vším je a může být storytelling: způsobem realizace; edukačním prostředkem; volnočasovou aktivitou; uměleckou disciplínou; prostředkem sebepoznávání a osobnostního rozvoje a mnohým dalším.

Jaký význam má storytelling: Aktivně pracuje s literaturou a podněcuje zájem o ni. Obohacuje a rozšiřuje slovní zásobu. Napomáhá chápat souvislosti, uceluje kontext. Podporuje kritické myšlení, klade před posluchače názory a hodnoty, které rozebírá z různých úhlů. Zvyšuje schopnost naslouchat a chápat. Podněcuje tvořivé psaní a představivost. Zvyšuje schopnost komunikace. Podporuje schopnost předvídání, analýzy a syntézy. Je to skvělá zábava.

Čím by byly příběhy bez vyprávění, a vyprávění bez příběhů?

Lektorka: Barbora Schneiderová. Vystudovala DIFA JAMU, externě spolupracuje s Českým rozhlasem a s Českou televizí. Je ředitelkou Storytelling o.s. a dramaturgyní olomouckého Divadla na cucky. Storytelling studovala v Norsku na Høgskolen i Oslo a jako stážistka pracovala ve Skotském storytellingovém centru v Edinburghu.

Organizační vedoucí: Ondřej Macek a Lenka Ridzoňová

Začínáme večeří v neděli v 18:00 a končíme obědem ve středu ve 13:30. Účastnický poplatek: 400 Kč (povšechný sbor Vám hradí ubytování a lektora; o cestovní náhrady můžete požádat svůj sbor; stravu v místě si hradí účastníci sami; účastnický poplatek je třeba uhradit předem – č. účtu sdělíme přihlášeným.