Seminář prevence

  • Uzávěrka přihlášek 30. 11. 2019
  • Organizátor Oddělení mládeže Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické
  • Místo Praha
  • Region hlavní město Praha
  • Typ akce Akce pro mládež

Jste srdečně zváni na tento workshop, který je určen všem, kdo každodenně pracují s dospělými, mladými lidmi nebo dětmi, s lidmi s postižením a dalšími se speciálními potřebami a  jsou za ně zodpovědní. 

Workshop je otevřen pro profesionální pracovníky, sociální pracovníky, pro pracovníky s mládeží, faráře a další pracující v církvi, diakonii a další organizace, které pořádají tábory a taktéž pro rekreační střediska. 

Inovativní workshop se zabývá postupy, které zajišťují bezpečné prostředí, které chrání účastníky před rizikem poškození nebo zneužití. Může to být v kontextu práce s mládeží nebo sociálních služeb nebo v práci nebo v místním shromáždění nebo komunitním projektu. Je to pro všechny, kdo pracují s lidmi, a nejen pro ty, kteří pracují s lidmi, kteří si obvykle myslí, že jsou ohroženi nebo zvláště zranitelní.

Workshop povedou zkušení lektoři v prevenci, kteří spolupracují s organizací Interdiac a pracují především se skupinami mládeže a komunitami, kde tyto principy jsou pokryty a jsou používány ve spolupráci s kolegy z Interdiacu.  

Cena: 3750 Kč

Na místě bude zajištěno pouze lehké občerstvení s nápoji. Na místě Vám můžeme doporučit místa, kam je možné zajít na oběd. Poplatek taktéž nezahrnuje nocleh.