Bezpečný prostor a prevence

Oficiální uzávěrka přihlášek na tuto akci byla 30. 11. 2019.

V případě zájmu ještě můžete zkusit kontaktovat organizátora akce (Oddělení mládeže Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické, mladez@e-cirkev.cz, tel: +420 224 999 232).

  • Uzávěrka přihlášek 30. 11. 2019
  • Místo Praha (hlavní město Praha)
  • Typ akce Akce pro mládež

Workshop je otevřen pro faráře, sociální pracovníky, pro pracovníky s mládeží, zaměstnance Diakonie, pastorační pracovníky, dobrovolníky  a další profese, které se věnují práci s dětmi, mládeží, dospělými, postiženými, ohroženými skupinami.  

Inovativní workshop se zabývá postupy, které zajišťují bezpečné prostředí, které chrání účastníky před rizikem poškození nebo zneužití. Může to být v kontextu práce s mládeží nebo sociálních služeb nebo v práci nebo v místním shromáždění nebo komunitním projektu. Je to pro všechny, kdo pracují s lidmi, a nejen pro ty, kteří pracují s lidmi, kteří si obvykle myslí, že jsou ohroženi nebo zvláště zranitelní.

Workshop povedou zkušení lektoři v prevenci Craig John a Rev Tony Addy, kteří spolupracují s organizací Interdiac a pracují především se skupinami mládeže a komunitami, kde tyto principy jsou pokryty a jsou používány ve spolupráci s kolegy z Interdiacu.  

Cena: 3750 Kč

Na místě bude zajištěno pouze lehké občerstvení s nápoji. Na místě Vám můžeme doporučit místa, kam je možné zajít na oběd. Poplatek taktéž nezahrnuje nocleh. 

Organizátor

Oddělení mládeže Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické
(e-mail: mladez@e-cirkev.cz, tel: +420 224 999 232)