Akce pro mládež

Jak dělat granty

Tématem semináře bude fundraising – jak získávat (psát) a následně jak pracovat s granty, povede Petr Machálek.

Porada mládeže

Porada mládeže zástupců ze seniorátů.

Kurz 238 Duchovní cvičení

Ignaciánské exercicie. Vedou  Ivana Noble, Gisela Heitz a Petr Vacík. Přihlášení na akci naleznete zde: https://www.kolinskyklaster.org/kontakt

I am Legend (12th International Camp)

Leaders Jan Lavický (CZ) and Arkadiusz Raszka (PL)

Bibliolog

Bibliolog, Práce s Biblí. Přednášet bude Susanne Wolf.

Montserrat:400