Vzdělávání kazatelek/kazatelů

Kontextuální pastýřská péče

Seminář je přednostně určen těm, kteří se již některého z předchozích seminářů kontextuální pastýřské péče účastnili.

Supervizní seminář

 • Uzávěrka přihlášek: 15. 4. 2019
 • zbývá 6 volných míst
 • Typ akce: Vzdělávání kazatelek/kazatelů
 • Místo: Evangelická škola v Křížlicích (Liberecký kraj)

Základním cílem semináře je poskytnout odstup, nadhled a podporu pro reflexi vlastní práce. A tak pomoci ke zpevnění a rozvoji našich schopností a dovedností, a také k rozpoznání a k tvůrčímu zacházení s hranicemi a omezeními, na které v naší službě narážíme.

Seminář Odcházení

 • Uzávěrka přihlášek: 30. 3. 2019
 • zbývají ještě 4 volná místa
 • Typ akce: Vzdělávání kazatelek/kazatelů
 • Místo: Penzion Tisůvka v obci Cikháj (Vysočina)

Co prožívá kazatel, který odchází ze sboru (na jiný sbor, do důchodu…), co opouští, jak se s tím vyrovnat; co by určitě neměl dělat, co by dělat naopak měl; jaká jsou úskalí, kterým se téměř nedá vyhnout; jak lze loučení a odchod zahrnout do liturgie ad.

Krátký rozhovor I

 • Uzávěrka přihlášek: 30. 9. 2019
 • zbývají ještě 2 volná místa
 • Typ akce: Vzdělávání kazatelek/kazatelů
 • Místo: Tábor J. A. K. v Bělči nad Orlicí (Královéhradecký kraj)

Můžu si s vámi krátce promluvit?“ Někdy běžná a náhodná komunikace (ve sboru, na nákupu, na zastávce autobusu…) přeroste v hluboký pastorační rozhovor. To vyvolá často smíšené pocity jako: Jak mohu člověku za takovou krátkou chvíli pomoci?

Postgraduání kurz pro kazatele

Upgrade znalostí, informací a vztahů uprostřed Vysočiny.

Krátký rozhovor II

 • Uzávěrka přihlášek: 30. 3. 2019
 • zbývají ještě 4 volná místa
 • Typ akce: Vzdělávání kazatelek/kazatelů
 • Místo: Tuchoměřice u Prahy (Středočeský kraj)

Jedná se o akci navzující na seminář Krátký rozhovor I

„Za nás“. Zástupná oběť Ježíše Krista?

Ježíš Kristus zemřel za nás“ je základní vyznání a rozpoznání křesťanské víry a základ křesťanského zvěstování. Teologická tradice mluví o Kristově zástupné oběti.