Vzdělávání kazatelek/kazatelů

Postgraduální kurz pro kazatele v Daňkovicích

Upgrade znalostí, informací a vztahů uprostřed Vysočiny. Lektoři: učitelé ETF UK a další.

Krátký rozhovor II

Jedná se o seminář navazující na červnový „Krátký rozhovor I“

„Za nás“. Zástupná oběť Ježíše Krista?

„Ježíš Kristus zemřel za nás“ je základní vyznání a rozpoznání křesťanské víry a základ křesťanského zvěstování. Teologická tradice mluví o Kristově zástupné oběti.

Storytelling — seminář pro kazatele a kazatelky

Storytelling — praktická i teoretická inspirace