Vzdělávání kazatelek/kazatelů v královéhradeckém kraji

Role ve farářském povolání, jejich prolínání a problémy s tím spojené

Nabízený seminář bude mít podobu zážitkové a sebezkušenostní práce ve skupině. Lektorka nabízí prozkoumat zážitky a situace spojené s rolovým tlakem, rolovým přetížením, křížením rolí, aj. podobami rolových problémů z živé farářské praxe.

Kontextuální pastýřská péče

Seminář je přednostně určen těm, kteří se již některého z předchozích seminářů kontextuální pastýřské péče účastnili.

Krátký rozhovor I

Můžu si s vámi krátce promluvit?“ Někdy běžná a náhodná komunikace (ve sboru, na nákupu, na zastávce autobusu…) přeroste v hluboký pastorační rozhovor. To vyvolá často smíšené pocity jako: Jak mohu člověku za takovou krátkou chvíli pomoci?