Jiné akce

Setkání učitelů nedělní školy

Hlavní přednáška: Mireia Ryšková – Skutky apoštolů. Dílny: Práce s věkovou skupinou 12–14 let; Ochutnávka bibliodramatu; Začátečníci v nedělní škole; Zpracování vybrané hodiny z katechetické příručky na rok 2018/2019; Jak nevyhořet, aneb duševní hygiena.

S dětmi na cestě víry (kurz pro pracovníky s dětmi v evangelickém prostředí)

  • Uzávěrka přihlášek: 5. 12. 2018
  • zbývá 26 volných míst
  • Typ akce: Jiné akce

Dvouletý kurz, určený především učitelům nedělní školy / vedoucím nedělní besídky, dobrovolníkům, laikům, kteří se během nedělní bohoslužby věnují dětem. Smyslem kurzu je nejen zprostředkovat účastníkům kurzu informace, ale poskytnout jim nové podněty ve službě, pozvat je k novému promýšlení východisek, cílů a metod práce s dětmi.